Bootonderdelen Lelievlet

Versie 1.1

 

Voor diverse (Scouting-) zeildiploma's is kennis van de onderdelen van schip en tuig benodigd. Via deze interactieve pagina's kan de stof worden geoefend. De onderdelen zijn verdeeld over 6 categoriën:

  • De boot (I): Algemene onderdelen
  • De boot (II): Meer onderdelen van het casco
  • Zeilen, vallen en schoten
  • Mast, giek, gaffel en stagen
  • Het roer en zwaard
  • Van alles wat

De onderdelen kunnen alleen in deze volgorde worden doorlopen. Als na het oefenen van een onderdeel minimaal 70% van de antwoorden goed is beantwoord, kan het volgende onderdeel worden geoefend. SUCCES !!

 

 


Download de bestanden om ook offline te kunnen oefenen

 

Deze pagina's zijn geproduceerd door: ALEX BV

Aan het gebruik of het downloaden van deze pagina's zijn geen kosten verbonden. De maker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruikt over het overnemen van deze pagina's.

Voor het gebruiken deze pagina's of delen daarvan, anders dan voor eigen gebruik, is toestemming nodig van de maker.

NB: Dit is een van de eerste versies van dit 'internetbased' bootonderdelen programma. Heb je een vraag of een reactie over/op een van deze pagina's, stuur me dan een email.